Home / Όροι χρήσης / ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

 

Πριν χρησιμοποιήσετε το ageofbasketball.net παρακαλείσθε να διαβάσετε τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών. Με τη χρήση του www.ageofbasketball.net αυτόματα υποδηλώνετε ΠΛΗΡΗ ΑΠΟΔΟΧΗ από μέρους σας όλων των όρων χρήσης.

Το περιεχόμενο και οι υπηρεσίες του www.ageofbasketball.net αποτελούν ιδιοκτησία του Age of Basketball και διατίθενται στους επισκέπτες του κόμβου αυστηρά και μόνο για προσωπική τους χρήση. Το Age of Basketball δύναται να τροποποιεί οποτεδήποτε την παρούσα. Η χρήση της παρούσας ή οιασδήποτε υπηρεσίας μετά την ως άνω αναφερόμενη τροποποίηση, υποδηλώνει την ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ όπως αυτοί εκάστοτε ισχύουν. Σε περίπτωση μη αποδοχής οιουσδήποτε όρου της παρούσας, απαγορεύεται ρητώς η χρήση του www.ageofbasketball.net.

ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ ΧΡΗΣΤΗ

Ο χρήστης δεσμεύεται ρητώς με την παρούσα, ότι έχει αναγνώσει και αποδεχθεί το περιεχόμενο των ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ του www.ageofbasketball.net. Επιπλέον δεσμεύεται ότι συμμορφώνεται με τους κανόνες του και απέχει από κάθε χρήση του www.ageofbasketball.net, η οποία είναι παράνομη και αντιτίθεται στα χρηστά ήθη.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ

Το Age of Basketball έχει κοινότητα μελών. Το αθλητικό portal www.ageofbasketball.net διατηρεί το απόλυτο δικαίωμα αποδοχής και διατήρησης ιδιότητας μέλους, καθώς και το δικαίωμα να καταργήσει την ιδιότητα του μέλους σε περίπτωση οιασδήποτε φύσεως παραβιάσεων όρων του παρόντος. Η συμπλήρωση των βασικών στοιχείων στη φόρμα εγγραφής (Εγγραφή) είναι απαραίτητη και αυτονόητη προϋπόθεση για την αποδοχή ενός μέλους.

Η δικτυακή κίνηση του portal www.ageofbasketball.net καταγράφεται και αναλύεται για λόγους βελτίωσης των υπηρεσιών και πληρέστερης ενημέρωσης της αγοράς με cookies, τα οποία διατηρούμε το δικαίωμα να εγκαταστήσουμε.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Απαγορεύεται η χρήση πληροφοριών της Υπηρεσίας για κατασκευή βάσεων δεδομένων (databases) καθώς και η αποθήκευση πληροφοριών σε βάσεις δεδομένων με σκοπό την πρόσβαση σε αυτές από οιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο χωρίς την έγγραφη συναίνεση της δικαιούχου. Απαγορεύεται η χρήση (από εγγεγραμμένα ή μη μέλη) της Υπηρεσίας για την άσκηση αθέμιτων επιχειρηματικών πρακτικών, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που διαμορφώνονται στην κοινωνία του INTERNET και αντίκεινται στη NETIQUETTE (κώδικας συμπεριφοράς χρηστών ΙΝΤΕRΝΕΤ). Απαγορεύεται η προσφορά προς εκμετάλλευση τμήματος ή συνόλου της Υπηρεσίας.

AΔΕΙΑ

Η χρήση της Υπηρεσίας δεν συνεπάγεται την παροχή και μεταβίβαση δικαιωμάτων ή αδειών χρήσης αγαθών ή/και υπηρεσιών του www.ageofbasketball.net, εξαιρουμένου του περιορισμένου δικαιώματος χρήσης της Υπηρεσίας, κατ’ εφαρμογή των Όρων Χρήσεως της παρούσας. Σε περίπτωση εκφόρτωσης (download) στοιχείων του περιεχομένου της Υπηρεσίας, η Δικαιούχος παραχωρεί παρόμοιο δικαίωμα μόνο για ΑΥΣΤΗΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΧΡΗΣΗ και δεν προβαίνει στην παραχώρηση οιουδήποτε άλλου δικαιώματος.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Η χρήση του www.ageofbasketball.net γίνεται με ευθύνη του χρήστη, ο οποίος αποδέχεται ότι όλες οι πληροφορίες και οι υπηρεσίες προσφέρονται ως έχουν, δίχως οποιαδήποτε εγγύηση.

Η Δικαιούχος καταβάλει προσπάθειες, ώστε το www.ageofbasketball.net να περιέχει ακριβείς και ενημερωμένες πληροφορίες. Δεν δεσμεύεται όμως σε καμία περίπτωση ως προς την ακρίβεια, χρονική εγγύτητα και πληρότητα του περιεχομένου που δημοσιεύεται και κατά συνέπεια δεν φέρει οιασδήποτε φύσεως ευθύνη. Αποκτώντας πρόσβαση σε οιοδήποτε τμήμα του www.ageofbasketball.net, ο χρήστης συμφωνεί ότι δεν θα αναδιανείμει οιαδήποτε πληροφορία εμπεριέχεται στις σελίδες του. Η Δικαιούχος δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο εξωτερικών κόμβων στους οποίους είναι πιθανό να οδηγούν συνδέσεις που περιλαμβάνονται στο www.ageofbasketball.net. Η Δικαιούχος δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οιοδήποτε κόστος ή ζημιά προκληθεί από τη χρήση υπηρεσιών στις οποίες αποκτήσατε πρόσβαση μέσω του www.ageofbasketball.net και αφορούν άλλες εταιρίες. Επιπλέον ο χρήστης συμφωνεί ότι η Δικαιούχος δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για θετική ή αποθετική ζημία που τυχόν προκλήθηκε σχετικά με τις πληροφορίες, τις υπηρεσίες, το περιεχόμενο και τις διαφημίσεις που περιέχονται στο www.ageofbasketball.net ή ανακτήθηκαν μέσω αυτού.

Ακόμη, οι συντελεστές της Αθλητιατρικής Πύλης είναι όλοι διπλωματούχοι επιστήμονες, εξειδικευμένοι στους τομείς για τους οποίους γράφουν ο καθένας. Τα άρθρα τους σκοπεύουν στην ενημέρωση των αναγνωστών του www.ageofbasketball.net και σε καμία περίπτωση δεν εξαναγκάζουν τους αναγνώστες να ακολουθήσουν ή να χρησιμοποιήσουν τις όποιες τυχόν θεραπείες, αποθεραπείες, ασκήσεις, αλλά και τα όποια τυχόν φάρμακα αναγράφονται στις σελίδες του. Επισκεπτόμενος το www.ageofbasketball.net και την Αθλητιατρική του Πύλη κάθε χρήστης ξεκάθαρα δηλώνει ότι καταλαβαίνει τα παραπάνω και συμφωνεί με τους όρους χρήσης και αποδέχεται ότι η Δικαιούχος δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για οποιουδήποτε είδους ζημία προκλήθηκε από τη χρήση των πληροφοριών από κάθε χρήστη.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Τo περιεχόμενο του www.ageofbasketball.net ανήκει στο Age of Basketball ή σε άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που της το έχουν παραχωρήσει με ιδιαίτερες συμφωνίες. Το ανωτέρω περιεχόμενο προστατεύεται από τις διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας. Απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, μεταγλώττιση, φόρτωση (upload), διαμόρφωση, τροποποίηση, των σελίδων του www.ageofbasketball.net ή εκπομπή του www.ageofbasketball.net, με οιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια του Δικαιούχου.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΠΡΟΣ ΑΛΛΟΥΣ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥΣ ΤΟΠΟΥΣ

Το www.ageofbasketball.net περιέχει συνδέσμους προς άλλους δικτυακούς τόπους. Οι τόποι αυτοί δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχο του www.ageofbasketball.net και συνεπώς το www.ageofbasketball.net δεν είναι υπεύθυνο για το περιεχόμενο, την ποιότητα και πληρότητα παροχής των υπηρεσιών τους. Το www.ageofbasketball.net παρέχει αυτούς τους συνδέσμους ως διευκόλυνση. Η ενσωμάτωση ενός εξωτερικού συνδέσμου δεν συνεπάγεται κανενός είδους δέσμευση για το δικτυακό αυτό τόπο από τo www.ageofbasketball.net.

ΑΠΟΖΗΜIΩΣΗ

Ο χρήστης δηλώνει ρητώς και δεσμεύεται ότι στην περίπτωση που εγερθεί κατά του Age of Basketball οποιαδήποτε αγωγή, αξίωση, ή άλλη δικαστική αξίωση ή διοικητική διαδικασία και πηγάζει από την παράβαση εκ μέρους του οιασδήποτε φύσεως δικαιωμάτων τρίτων, υποχρεούται όπως αφενός παρέμβει στη δικαστική ή διοικητική διαδικασία και αφετέρου αποζημιώσει πλήρως το Age of Basketball, σε περίπτωση κατά την οποία η τελευταία υποχρεωθεί σε καταβολή αποζημίωσης ή οιασδήποτε άλλης δαπάνης.

ΕΦΑΡΜΟΣΤEΟ ΔIΚΑΙΟ

Οι παρόντες Όροι Χρήσης διέπονται από τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από τις Διεθνείς Συνθήκες και ερμηνεύονται σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης, των συναλλακτικών ηθών και του κοινωνικού και οικονομικού σκοπού του δικαιώματος. Σε περίπτωση κατά την οποία όρος ή πρόβλεψη των εν λόγω Όρων Χρήσης ήθελε κριθεί ως άκυρος ή ακυρώσιμος, τέτοια ακυρότητα ή ακυρωσία δεν θα επηρεάζει την ισχύ των λοιπών όρων, οι δε συμβαλλόμενοι θα καταβάλλουν κατά τις προαναφερθείσες αρχές κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να αντικατασταθούν οι άκυρες ή ακυρώσιμες προβλέψεις ή όροι, με άλλους που να προσεγγίζουν όσο το δυνατό περισσότερο το περιεχόμενο των άκυρων ή ακυρώσιμων όρων ή προβλέψεων. Κάθε διαφορά που θα προκύψει μεταξύ των συμβαλλομένων μερών σχετικά με την ερμηνεία ή εκτέλεση των Όρων Χρήσης ή εξ αφορμής αυτών, θα επιλύεται από τα Δικαστήρια.

About nikolask11

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *