Home / ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ / Όροι και προϋποθέσεις διαγωνισμού “Euroleague fantasy challenge 2010”

Όροι και προϋποθέσεις διαγωνισμού “Euroleague fantasy challenge 2010”

 

1. Το site Age of Basketball (http://www.ageofbasketball.net) διοργανώνει μέσω διαδικτύου και e-mail τον «Διαγωνισμό Euroleague Fantasy Challenge 2010».

2. Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν όλοι όσοι εγγραφούν στο site και συμφωνήσουν με τους όρους συμμετοχής που αναγράφονται εδώ. Η συμμετοχή είναι ΔΩΡΕΑΝ και δεν προαπαιτείται η αγορά κάποιου προϊόντος.

3. Από τα βραβεία του διαγωνισμού εξαιρούνται οι συντελεστές του site.

4. Ο διαγωνισμός ξεκινάει την Τρίτη 5 Οκτωβρίου 2010 και οι δηλώσεις συμμετοχής γίνονται δεκτές έως μία (1) ώρα πριν την έναρξη της 1ης αγωνιστικής της Ευρωλίγκας στις 18 Οκτωβρίου 2010.

5. Μετά την παρέλευση του χρονικού διαστήματος που ορίζεται άνωθεν, καμία συμμετοχή δεν θα γίνεται δεκτή.

6. Το Age of Basketball θα ελέγξει όλες τις συμμετοχές και θα κρίνει ποιες από αυτές είναι έγκυρες. Για να είναι έγκυρη μια συμμετοχή, θα πρέπει απαραιτήτως ο συμμετέχων να έχει δηλώσει το ονοματεπώνυμό του. Με την αποστολή της συμμετοχής ο κάθε διαγωνιζόμενος δηλώνει ότι δέχεται τους όρους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής που αναφέρονται εδώ.

7. Ο Διαγωνισμός δεν προϋποθέτει την αγορά οποιουδήποτε είδους, προϊόντος ή υπηρεσίας της διοργανώτριας εταιρείας ή την καταβολή οποιουδήποτε ποσού για συμμετοχή σε αυτόν.

8. Κάθε συμμετέχων μπορεί να συμμετάσχει μόνο μία (1) φορά στο διαγωνισμό, με ένα μόνο e-mail στην Ευρωλίγκα.

9. Η συμμετοχή γίνεται με αποστολή e-mail στο info@ageofbasketball.net μέχρι και 1 ώρα πριν την έναρξη του πρώτου αγώνα της Ευρωλίγκας φέτος.

10. Οι συμμετέχοντες φέρουν αποκλειστικά την ευθύνη για την πλήρη και ορθή συμπλήρωση και υποβολή των στοιχείων τους, καθώς και για την έγκαιρη και προσήκουσα διαβίβασή τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση (info@ageofbasketball.net).

11. Το Age of Basketball δεν ευθύνεται καθ’ οιονδήποτε τρόπο εάν, για λόγους που βρίσκονται έξω από την σφαίρα του ελέγχου του (ενδεικτικά αναφερόμενοι λόγοι ανωτέρας βίας, τεχνικά προβλήματα, έλλειψη κάλυψης δικτύου, υπερφόρτωση δικτύου, διακοπή σύνδεσης με το δίκτυο, μη αποστολή ή αποδοχή συμμετοχής λόγω έλλειψης διαθέσιμου χώρου, μη ενδεικνυόμενος τρόπος απάντησης) ή από τη σφαίρα ελέγχου οποιουδήποτε τρίτου που θα μεταφέρει τις συμμετοχές:

– 11.1 υπάρξει καθυστέρηση ή αποτυχία στην αποστολή ή/και στη λήψη των ηλεκτρονικών συμμετοχών του διαγωνισμού.

– 11.2 δεν είναι διαθέσιμη για οποιαδήποτε αιτία από τον φορέα παροχής διαθεσίμων στο κοινό υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών η υπηρεσία αποστολής των συμμετοχών στους διαγωνιζόμενους, για οσοδήποτε χρονικό διάστημα.

12. Το Age of Basketball δεν ευθύνεται έναντι οποιουδήποτε για τυχόν άμεσες ή έμμεσες ζημίες, δαπάνες και έξοδα που μπορεί να προκύψουν από τυχόν διακοπή, δυσλειτουργία ή καθυστερήσεις στην λειτουργία της υπηρεσίας αποστολής των συμμετοχών, οι οποίες οφείλονται στους λόγους που αναφέρονται στον όρο 11 του παρόντος.

13. Οι νικητές του διαγωνισμού κρίνονται με βάση τους βαθμούς που έχουν συγκεντρώσει σε αυτόν. Νικητής είναι εκείνος που έχει συγκεντρώσει τους περισσότερους βαθμούς με βάση το σύστημα βαθμολόγησης της Ευρωλίγκας. Αν δύο ή περισσότεροι συμμετέχοντες έχουν συγκεντρώσει τους ίδιους βαθμούς, τότε ο νικητής θα κριθεί μέσω του tiebreaker, που στην προκειμένη περίπτωση είναι οι φορές που η εν λόγω ομάδα έχει πάρει την πρωτιά σε κάποια αγωνιστική. Νικητής θα είναι εκείνος που θα έχει τις περισσότερες πρωτιές.

14. Αν δύο συμμετέχοντες έχουν τις ίδιες πρωτιές, τότε ο νικητής θα κριθεί με κλήρωση, τον τόπο της οποίας θα ορίσει το Age of Basketball, παρουσία δικηγόρου.

15. Οι νικητές θα ανακοινωθούν μέσω του site του Age of Basketball, μετά το πέρας του διαγωνισμού.

16. Τα δώρα του διαγωνισμού είναι αθλητικά μπλουζάκια Age of Basketball και wallpaper Ευρωλίγκας, καθώς και δώρο έκπληξη. Το δώρο έκπληξη θα ανακοινωθεί στη διάρκεια της χρονιάς και θα είναι διαφορετικό των ανωτέρω.

17. Το Age of Basketball δε φέρει ευθύνη για την άκαρπη προσπάθεια ειδοποίησης του νικητή που θα οφείλεται σε λανθασμένη υποβολή διεύθυνσης e-mail, σε υποβολή ανενεργής διεύθυνσης e-mail και σε μη έγκαιρη απάντηση του νικητή στο σχετικό μήνυμα e-mail από το site.

18. Το Age of Basketball διατηρεί το δικαίωμα να αφαιρέσει το δώρο από το νικητή στην περίπτωση που δεν επικοινωνήσει σε διάστημα ενός (1) μήνα από τη λήξη του διαγωνισμού ή αρνηθεί την παραλαβή του. Μετά την εκπνοή της παραπάνω προθεσμίας παραλαβής των δώρων, κάθε υποχρέωση του Age of Basketball παύει να υφίσταται και το site δεν θα υπέχει ή αναλαμβάνει καμία υποχρέωση έναντι των συγκεκριμένων συμμετεχόντων στο διαγωνισμό, ενώ θα μπορεί να μεταβιβάσει το δώρο στους επόμενους στην κατάταξη συμμετέχοντες.

19. Η διάθεση του δώρου θα γίνει με τρόπο που θα οριστεί κατόπιν συνεννοήσεως με τον νικητή.

20. Το Age of Basketball διατηρεί το δικαίωμα να ανακοινώνει το όνομα του Νικητή στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και να προβεί σε οποιαδήποτε διαφημιστική προβολή του γεγονότος. Άρνηση του νικητή να συμμετάσχει σε σχετικό διαφημιστικό ή άλλη ανακοίνωση ή άρνηση να περιληφθεί το όνομά του σε διαφημιστικές καταχωρήσεις (π.χ. στο site), εφόσον κληθεί για τούτο, νομιμοποιεί το Age of Basketball να αρνηθεί τη χορήγηση του σχετικού δώρου στο συγκεκριμένο νικητή και να ακολουθηθεί η διαδικασία του όρου 18. Η συμμετοχή στον διαγωνισμό συνιστά ρητή και σαφή συναίνεση του νικητή για τη συμμετοχή του στη διαφημιστική προβολή του γεγονότος που θα επιλέξει το Age of Basketball.

21. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό συνεπάγεται την παροχή της ρητής και ανεπιφύλακτης συναίνεσης κάθε συμμετέχοντος προς το Age of Basketball, προκειμένου το τελευταίο να καταχωρήσει τα δεδομένα του συμμετέχοντος σε αρχείο που θα τηρεί κατά την έννοια των νόμων 2472/97 και 3471/06 καθώς και των κανονιστικών πράξεων της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, όπως κάθε φορά ισχύουν. Τα δεδομένα των συμμετεχόντων θα τηρηθούν αποκλειστικά για χρήση του Age of Basketball εντός του διαγωνισμού για διάστημα έξι (6) μηνών από τη λήξη του διαγωνισμού.

22. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό προϋποθέτει και συνιστά ρητή συναίνεση και αποδοχή όλων των όρων του ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ εκ μέρους των συμμετεχόντων.

23. Το Age of Basketball δικαιούται να μεταβάλει τους όρους του διαγωνισμού κατά την κρίση του ή να ακυρώσει τον διαγωνισμό πριν την έναρξή του, εφόσον το κρίνει σκόπιμο, χωρίς να χρειαστεί να αιτιολογήσει την απόφασή του.

About nikolask11

Check Also

Διαγωνισμός Euroleague Age of Basketball – Οι νικητές!

Ολοκληρώθηκε ο διαγωνισμός του Age of Basketball στο fantasy challenge της Ευρωλίγκας για το 2010-11. …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *