Home / ΠΑΓΩΜΕΝΟΣ ΩΜΟΣ / Βιβλιογραφία αφιερώματος “Παγωμένος Ώμος”

Βιβλιογραφία αφιερώματος “Παγωμένος Ώμος”

Η βιβλιογραφία για το αφιέρωμα “ΠΑΓΩΜΕΝΟΣ ΩΜΟΣ: Εισαγωγή, Ανάλυση και Φυσικοθεραπευτική Αντιμετώπιση“, το οποίο επιμελήθηκαν ο Μυλωγιαννάκης Παναγιώτης και η Πολιτίδου Γεωργία.

ΞΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1. Andersen N.H, Sojbjerg J.O, Johannsen H.V, Sneppen O. Frozen shoulder: arthroscopy and manipulation under general anesthesia and early passive motion. J Shoulder Elbow Surg, 1998; 7(3): 218-222.
2. Anton H.A. Frozen Shoulder. Canadian Family Physician, 1993; Aug. 39(6): 1773-1778.
3. Baslund B, Thomsen BS, Jensen EM. Frozen Shoulder: Current concepts. Scand J Rheumatology, 1990; 19: 321-325.
4. Baums M.H, Spahn G, Nozaki M, Steckel H, Schultz, Klinger H.M. Functional outcome and general health status in patients after arthroscopic release in adhesive capsulitis. Knee Surgery Sports Traumatology Arthroscopy, 2007; 15: 638-634.
5. Beaufils P, Prevot T, Boyer N, et al. Arthroscopic release of the Glenohumeral joint in shoulder stiffness: a review of 26 cases. Arthroscopy, 1999; 15: 49-55
6. Bennett W. Addressing Glenohumeral stiffness while treating the painful and stiff shoulder arthroscopically. Arthroscopy, 2000; 16: 142-150
7. Binder A, Bulgen D, Hazleman B. Frozen Shoulder: an Arthrographic and radionuclear scan assessment. Ann Rheum Dis, 1984; 43: 365-369.
8. Bradley J.P. Arthroscopic treatment for frozen capsulitis. Oper Tech Orthop, 1991; 1: 248-252.
9. Brue S, Valentin A, Forssblad M, Werner S, Mikkelsen C, Cerulli G. Idiopathic adhesive capsulitis of the shoulder: a review. Knee Surgery Sports Traumatology Arthroscopy, 2007; 15:1048-1054.
10. Buchbinder R, Hoving J.L, Green S, Hall S, Forbes A, Nash P. Short course prednisolone for adhesive capsulitis (frozen shoulder or stiff painful shoulder): a randomized, double blind, placebo controlled trial. Ann Rheumatology Dis, 2004; 63: 1460-1469.
11. Buchbinder R, Youd Joanne M, Green S, Stein A, Forbes A, Harris A, Bennell K, Bell S, Warwick J.L. Efficacy and Cost-Effectiveness of Physiotherapy Following Glenohumeral Joint Distension for Adhesive Capsulitis: A Randomized Trial. Arthritis & Rheumatism, 2007; Aug. 57(6): 1027-1037.
12. Buchbinder R, Green S, Youd J.M, Johnston RV. Oral steroids for adhesive capsulitis (review). Cochrane Database of Systematic Reviews, 2006; 4:1-34
13. Buchbinder R, Green S, Youd J.M, Johnston RV, Cumpston M. Arthrographic distension for adhesive capsulitis (frozen shoulder) (Review). Cochrane Database of Systematic Reviews, 2008; 1: 1-35.
14. Bunker T.D, Anthony P.P. The Pathology of Frozen Shoulder. J Bone Joint Surgery (Br), 1995; 77-B: 677-683.
15. Bunker T.D. Frozen Shoulder: unraveling the enigma. Ann R Coll Surg Engl, 1997; 79: 210-213.
16. Bunker T.D, Reilly J, Baird K.S. Expression of growth factors, cytokines, and matrix metalloproteinases in frozen shoulder. JBJS, 2000; 82-B: 768-773.
17. Carette S, Moffet H, Tardif J, Besset L, Morin F, Fremont P, Bykerk V, Thorne C, Bell M, Bensen W, Blanchette C. Intraarticular Corticosteroids, Supervised Physiotherapy, or a Combination of the Two in the Treatment of Adhesive Capsulitis of the Shoulder. Arthritis &Rheumatism, 2003; 48(3): 829-838.
18. Carter B. A pilot study to evaluate the effectiveness of Bowen technique in the management of clients with frozen shoulder. Complement Ther Med, 2001; 9: 208-215.
19. Carter B. The patient with Frozen Shoulder. J Bone Joint Surgery, 2002; 30: 730-734.
20. Castellarin G, Ricci M, Vedoni E, Vecchini E, Sembenini P, Marangon A, Vangelista A. Manipulation and Arthroscopy Under General Anesthesia and Early Rehabilitative Treatment for Frozen Shoulders. Arch Phys Med Rehabilitation, 2004; 85:1236-1240.
21. Chambler A.F.W, Carr A.J. Aspects of current management: The role of surgery in frozen shoulder. J Bone Joint Surgery (Br), 2003; 85-B: 789-795.
22. Cheing G.L. Effectiveness of electro acupuncture and interferential. J of Rehabilitation Medicine, 2008; 40(3): 166-170.
23. Codman E.A. The Shoulder. Rupture of the supraspinatus tendon and other lesions in or about the subacromial bursa. Boston, privately printed, 1934; 216-224
24. Dandy David J. (1995). Βασική Ορθοπαιδική και Τραυματιολογία. Εκδόσεις Salto.
25. Demaziere A, Wiley M. Primary Chest Wall Tumor Appearing as Frozen Shoulder. Review and Case Presentations. Journal of Rheumatology, 1991; 18(6): 911-914.
26. Dias R, Cutts S, Massoud S. Frozen Shoulder: Clinical Review. BMJ, 2005; 331: 1453-1456.
27. Diercks R, Stevens M. Gentle thawing of the frozen shoulder: A prospective study of supervised neglect versus intensive physical therapy in seventy-seven patients with frozen shoulder syndrome followed up for two years. Journal of Shoulder and Elbow Surgery Board of Trustees, 2004; 13: 499-502.
28. Dodenhoff R, Levy O, Wilson A, Copeland S. Manipulation under anaesthesia for primary frozen shoulder: effect on early recovery and return to activity. J Shoulder Elbow Surg, 2000; 9: 23-26.
29. Dupley E.S. De la periarthrite scapulohumerale et des raideurs de l’epaule qui en son la consequence. Arch Gen Med, 1872; 20: 513-542.
30. Emig E.W, Schweitzer M, Karasick D, Lubowitz J. Adhesive Capsulitis of the Shoulder: MR Diagnosis. AJR, 1995; 164: 1457-1459.
31. Farrell C, Sperling J, Cofield R, Rochester M. Manipulation for frozen shoulder: Long-term results. Journal of Shoulder and Elbow Surgery Board of Trustees, 2005; 15(5): 480-484.
32. Fayad F, Hanneton S, Lefevre-Colau M, Poiraudeau S, Revel M, Roby-Brami A. The trunk as a part of the arm elevation in healthy subjects and in patients with frozen shoulder. Brain Research, 2007; 1191: 107-115.
33. Flannery O. Adhesive shoulder capsulitis. Acta Orthopaedica Belgica, 2007; 73(1): 21-25.
34. Freedman L, Munro R. Abduction of the arm in the scapular and Glenohumeral movements: a roentgen graphic study. J Bone Joint Surg, 1966; 48: 1503-1510.
35. Frost H.M. The Frozen Shoulder syndrome plus other evidence and the Utah Paradigm suggest the syndrome’s pathogenesis and new targets for collagenous tissue research. J Musculoskeletal Neuron Interact, 2000; 1(2): 113-119.
36. Gerber C, Espinosa N, Perren T. Arthroscopic treatment of shoulder stiffness. Clin Orthop, 2001; 390: 119-128.
37. Goldberg B, Scarlat M, Harryman D. Management of the stiff shoulder. J Orthop Sci, 1999; 4: 462-471.
38. Griggs S, Anthony and Andrew Green. Idiopathic Adhesive Capsulitis: A Prospective Functional Outcome Study of Nonoperative Treatment. J Bone Joint Surg Am, 2000; 82: 1398-1407.
39. Grubbs N. Frozen shoulder syndrome. The Journal of Orthopaedic and Sports and Physical Therapy, 1993; 18(3): 479-487.
40. Haines J.F, Hargadon E.J. Manipulation as the primary treatment of frozen shoulder. J R Coll Surg Edinb, 1982; 27: 271-275.
41. Hamilton N, Luttgens K. (2003). Κινησιολογία. Επιστημονική βάση της ανθρώπινης κίνησης. Αθήνα. Επιστημονικές εκδόσεις Παρισιάνου Α.Ε.
42. Hand C, Clipsham K, Rees J, Carr A. Long-term outcome of frozen shoulder. Journal of Shoulder and Elbow Surgery Board of Trustees, 2008; 17: 231-236.
43. Hand C, Athanasou N, Matthews T, Carr A. The Pathology of frozen shoulder. J Bone and Joint Surgery, 2007; 89-B: 928-932.
44. Hannafin J, Chiaia T. Adhesive Capsulitis. A Treatment Approach. Clinical Orthopaedics and related research, 2000; 372: 95-109.
45. Hoppenfeld S. (2008). Φυσική εξέταση της σπονδυλικής στήλης και των άκρων. Αθήνα. Επιστημονικές εκδόσεις Παρισιάνου Α.Ε.
46. Hoppenfeld S, Deboer P. Surgical Exposures in Orthopaedics: The Anatomic Approach. Philadelphia. JB Lippincott Co, 1984. Pp. 2.
47. Hulstyn M. Adhesive capsulitis of the shoulder. Orthopedic Review, 1993; 22(4): 425-433.
48. Hutchinson J.W, Tierney G.M, Parsons S.L. Dupuytren’s disease and frozen shoulder induced by treatment with a matrix metalloproteinase inhibitor, J Bone Joint Surg, 1998; 80B:907-908.
49. Inmann V, Saunders B, Abott L. Observations on the shoulder joint. J Bone Joint Surg, 1959; 41: 877-882.
50. Jankovic D. The frozen shoulder syndrome. Acta Anaesthesiologica Belgica, 2006; 57(2): 137-143.
51. Jenq Lin J, Tai Wu Y, Fen Wang S. Trapezius muscle imbalance in individuals suffering from frozen shoulder syndrome. Clin Rheumatology, 2005; 24: 569-575.
52. Jerosch J. 360 Arthroscopic capsular release in patients with adhesive capsulitis of the Glenohumeral joint: indication, surgical technique, results. Knee Surg Sports Traumatol Arthroc, 2001; 9: 178-186.
53. Johnson A, Godges J, Zimmerman G, Ounanian L. The Effect of Anterior Versus Posterior Glide Joint Mobilization on External Rotation Range of Motion in Patients with Shoulder Adhesive Capsulitis. J of Orthopaedic & Sports Physical Therapy, 2007; 37(3): 89-99.
54. Kapandji I.A. (2001). Η Λειτουργική Ανατομική των Αρθρώσεων. Αθήνα. Ιατρικές εκδόσεις Π.Χ. Πασχαλίδης.
55. Kisner C, Colby L. A. (2003). Θεραπευτικές ασκήσεις. Βασικές αρχές και τεχνικές. Θεσσαλονίκη. Ιατρικές εκδόσεις Σιώκης.
56. Kivimaki J, Pohjolainen T. Manipulation under anaesthesia for Frozen Shoulder with and without steroid injection. Arch Phys Med Rehab, 2001; 82:1188-1190.
57. Kivimaki J, Pohjolainen T, Malmivaara A, Kannisto M, Guillaume J, Seitsalo S, Nissinen M. Manipulation under anesthesia with home exercises versus home exercises alone in the treatment of frozen shoulder: A randomized controlled trial with 125 patients. J of Shoulder and Elbow Surgery Board of Trustees, 2007; 16: 722-726.
58. Kordella T. Frozen Shoulder and Diabetes. Diabetes Forecast, 2002; 55(8): 60-64.
59. Liem D, Meier F, Thorwesten L, Marquardt B, Steinbeck J, Poetzi W. The influence of Subscapularis Tendon and Capsule Release on Internal Rotation Strength in Treatment of Frozen Shoulder. American Journal of Sports Medicine, 2008; 36: 921-926.
60. Lippert H. (1991). Ανατομική. Αθήνα. Επιστημονικές εκδόσεις ‘‘Γρηγόριος Παρισιανός’’.
61. Loew M, Heichel T, Lehner B, Heidelberg. Intraarticular Lesions in primary frozen shoulder after manipulation under anesthesia. J Shoulder Elbow Surg, 2005; 14: 16-21.
62. Lundberg B.J. The frozen shoulder. Acta Orthop Scand Suppl, 1969; 119: 1-59.
63. Malhi A, Khan R. Correlation between clinical diagnosis and arthroscopy findings of the shoulder. Postgrad Med J, 2005; 81: 657-659.
64. Massoud S, Pearse E, Levy O, Copeland S. Operative management of the frozen shoulder in patients with diabetes. J Shoulder Elbow Surg, 2002; 11: 609-613.
65. Ma T. A study on the clinical effects. American Journal of Chinese Medicine, 2006; 34(5): 759-775.
66. Mengiardi B, Pfirrmann C, Gerber C, Holden J, Zanetti M. Frozen Shoulder: MR Arthrographic Findings. J of Radiology, 2004; 233(2): 486-492.
67. Miller M, Wirth M, Rockwood C. Thawing the Frozen Shoulder: the ‘patient’ patient. Orthopaedics, 1996; 19(10): 849-853.
68. Neviaser J.S. Adhesive capsulitis of the shoulder. Study of pathological findings in periarthritis of the shoulder. J Bone Joint Surg, 1945; 27A: 211-222.
69. Neviaser J. Adhesive Capsulitis and the stiff and Painful Shoulder. Orthopaedic Clinics of North America, 1980; 11(2): 327-331.
70. Neviaser R.J. Painful conditions affecting the shoulder. Clin. Orthop, 1983; 173: 63-69.
71. Neviaser R.J, Neviaser T.J. The Frozen Shoulder. Diagnosis and Management. Clin. Orthop, 1987; 223: 59-64.
72. Nicholson G. Arthroscopic capsular release for stiff shoulder: effects of etiology on outcomes. ESSSE/SECEC. Budapest, Hungary, 2002: 176.
73. Noel E. Frozen Shoulder. Joint Bone Spine, 2000; 67(5): 393-406.
74. Nordin M, Frankel V.H. (2001). Basic biomechanics of the musculoskeletal system.
75. Ogilvie-Harris D, Biggs D, Fitsialos D, Mackay M. The resistant frozen shoulder. Clin Orthop, 1995; 319: 238-248.
76. Omari A, Bunker T. Open surgical release for frozen shoulder: surgical findings and results of the release. J Bone Joint Surg, 2001; 10:353-357.
77. Othman A, Taylor G. Manipulation under anesthesia for Frozen Shoulder. Int. Orthop. 26: 268-270.
78. Ozaki J. Pathomechanics and operative management of chronic frozen shoulder. Ann Chir Gynaecol, 1996; 85: 156-158.
79. Ozaki J, Nakagawa Y, Sakurai G, Tamai S. Recalcitrant chronic adhesive capsulitis of the shoulder. J Bone Joint Surg Am, 1989; 71-A: 1511-1515.
80. Pal B, Anderson J, Dick W.C. Limitations of joint mobility and shoulder capsulitis in insulin and noninsulin dependent diabetes mellitus. Br J Rheumatol, 1986; 25: 147-151.
81. Park L, Raman K, Lee K, Lu Y, Ferran L, Chon W, Stern D, Schmidt A.M. Suppression of accelerated diabetic atherosclerosis by the soluble receptor for advanced glycation end products. Nature Medicine, 1998; 4(9): 1025-1031.
82. Parker R.D. Frozen Shoulder. J Of Orthopaedic and Sports Physical Therapy, 1989; 12(6): 869-873.
83. Placzek J.D. Theory and Technique of Translational Manipulation for Adhesive Capsulitis. The American Journal of Orthopedics, 2004; 33(4): 173-179.
84. Pearsall A, Osbahr D, Speer K. An arthroscopic technique for treating patients with frozen shoulder. Arthroscopy, 1999; 15: 2-11.
85. Pearsall A, Speer K. Frozen Shoulder Syndrome: diagnostic and treatment strategies in the primary care setting. J of Medicine and Science in Sports and Exercise, 2008; 30(4): 33-39.
86. Quraishi N.A, Johnston P, Bayer J, Crowe M, Chakrabarti A.J. Thawing the frozen shoulder: A randomized trial comparing manipulation under anesthesia with hydrodilatation. Journal of Bone and Joint Surgery, 2007; 89(9): 1197-1200.
87. Reevs B. Arthrographic changes in frozen and post-traumatic stiff shoulder. Proc R Soc Med, 1966; 59: 827-830.
88. Rizk T.E, Christipher R.P, Pinals R.S. Adhesive Capsulitis: a new approach to its management. Arch Phys Med Rehabil, 1983; 64: 29-33.
89. Rondeo S.A, Hannafin J.A, Tom J. Immunolocaliation of cytokines and their receptors in adhesive capsulitis of the shoulder. J Orhtop Res. 1997; 15: 427-436.
90. Ryans I, Montgomery A, Galway R, Kernohan W.C, McKane R. A randomized controlled trial of intra-articular triamcinolone and/or physiotherapy in shoulder capsulitis. J of Rheumatology, 2005; 44: 529-535.
91. Saglain A, Zubairi A, Taufig I. Functional Outcome of Frozen Shoulder after Manipulation Under Anesthesia. Journal of Pakistan Medical Association, 2007; 57(4): 181-185.
92. Segmuler H, Taylor D, Hogan C, Saies A, Hayes M. Arthroscopic treatment of Adhesive Capsulitis. J Shoulder Elbow Surg, 1995; 319: 238-248.
93. Shah N, Lewis M. Shoulder adhesive capsulitis: A systematic review of randomized trials using multiple corticosteroid injections. British Journal of General Practice, 2007: 57: 662-667.
94. Sheridan M, Hannafin J. Upper Extremity: Emphasis on Frozen Shoulder. Orthop Clin, 2006; 37: 531-539.
95. Siegel L.B, Cohen N.J, Gall E. Adhesive Capsulitis a sticky issue. Am Fam Physician, 1999; 59(7): 1843-1850.
96. Singth A. Frozen Shoulder as the Initial Presentation of Gallblader Cancer Diagnosed by Fine Needle Aspiration Cytology. Acta Cytologica, 2005; 3: 345-347.
97. Sokk J, Gapeyeva H, Ereline J, Kolts I, Paasuke M. Shoulder muscle strength and fatigability in patients with frozen shoulder syndrome: the effect of 4-week individualized. Electromyography and clinical Neurophysiology, 2007; 47(4-5) 205-213.
98. Snell Richard S. (1992). Κλινική Ανατομική. Αθήνα. Ιατρικές εκδόσεις Λίτσας.
99. Tasto J. Adhesive Capsulitis. Sports Medicine and Arthroscopy, 2007; 15(4): 216-221.
100. Vermulen H, Obermann W, Burger B, Kok G, Rozing P, Van den Ende C. End-Range Mobilization Techniques in Adhesive Capsulitis of the Shoulder Joint: A Multiple-Subject Case Report. J Of Physical Therapy, 2000; 80(12): 1204-1213.
101. Vermulen H, Rozing P, Obermann W, Cessie S, Vlieland T. Comparison of High-Grade and Low-Grade Mobilization Techniques in the Management of Adhesive Capsulitis of the Shoulder: Randomized Controlled Trial. J of Physical Therapy, 2006; 86(3): 355-368.
102. Wang J, Fu Huang T, Chieh Hung S, Li Ma H, Ger Wu J, Hsiung Chen T. Comparison of idiopathic, post-trauma and post-surgery frozen shoulder after manipulation under anesthesia. J of International Orthopaedics, 2007; 31: 333-337.
103. Warner J, Answorth A, Marks P, Wong P. Frozen shoulder: diagnosis and management. J Am Acad Orthop Surg, 1997; 5: 130-140.
104. Watson L, Dalziel R, Story L. Frozen shoulder: a 12-month clinical outcome trial. J Shoulder Elbow Surg, 2000; 9: 16-22.
105. Widiastuti S. Frozen Shoulder Syndrome: Comparison of Oral Route Corticosteroid Injection. Medical J Malaysia, 2004; 59(3): 312-316.
106. Wohlgethan J.R. Frozen shoulder in hyperthyroidism. Arthritis Rheum, 1987; 30:936-939.
107. Yang J, Chang C, Chen S, Jenq Lin J. Shoulder Kinematic features sing arm elevation and rotation test for classifying patients with frozen shoulder syndrome who respond to physical therapy. J of Manual Therapy, 2007; 15: 1-7.
108. Yong Jung J, Hee Jee W, Chun H, Kim Y, Chung Y, Man Kim J. Adhesive capsulitis of the shoulder: evaluation with MR arthrography. Eur Radiology, 2006; 16: 791-796.
109. Zuckerman K, Cuomo A. Frozen Shoulder. Arch Phys Med Rehabil, 1966; 1: 35-42.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

110. Βουδούρης Κ (1987). Διαγνωστική Ρευματολογία. Θεσσαλονίκη. University studio Press.
111. Δούκας Ν.Μ. (1991). Κινησιολογία. Μηχανική του ανθρώπινου σώματος. Άνω άκρα, Σπονδυλική Στήλη. Αθήνα. Επιστημονικές εκδόσεις Παρισιάνου Α.Ε.
112. Λαμπίρης Η.Ε. (2003). Ορθοπαιδική και Τραυματολογία. Αθήνα. Ιατρικές εκδόσεις Πασχαλίδης.
113. Συμεωνίδης Π.Π. (1996). Ορθοπαιδικές κακώσεις και παθήσεις του μυοσκελετικού συστήματος. Θεσσαλονίκη. University studio Press.

About nikolask11

Check Also

Αφιέρωμα «Παγωμένος Ώμος»: ανάλυση και φυσικοθεραπευτική αντιμετώπιση

Το αφιέρωμα του Age of Basketball «Παγωμένος Ώμος» επιμελήθηκαν ο Παναγιώτης Μυλωγιαννάκης και η Γεωργία …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *